Zenekarunk:

CSEH TAMAS BAND

Utazásban partnerünk:

RÁBAKÖZ ÖRÖKSÉGE ALAPÍTVÁNY támogatója a NEA

Dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola

A Rábaköz Öröksége Közhasznú Alapítvány 2005. szeptember 1-től önálló művészeti iskolát hozott létre. Az intézmény 2014. szeptember 1-je óta Dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola néven működik. Intézményünk kiválóra minősített alapfok művészetoktatási intézmény, és 2010-ben elnyerte a Magyar Táncművészeti Főiskola partnerintézménye és gyakorlóhelye címet is.

Működési rend: A néptánciskola a délutáni órákban tartja foglalkozásait, hetente egy vagy két alkalommal. Az iskola székhelye Kapuvár, azonban jelenleg Agyagosszergényben, Beleden, Fertőszentmiklóson és Mihályiban kihelyezett tagozatokat működtetünk, így az oktatás a jelzett településeken helyben történik. A gyermekek művészeti iskolás tanulmányaikról államilag elismert bizonyítványt kapnak. A képzést 6 éves korban kezdjük, de már az óvodákban előkészítő csoportokat indítunk. Táncos növendékeink életkori sajátosságaiknak megfelelően ismerkedhetnek meg a magyar népi játékokkal, táncokkal, és tudásukat színpadon mutatják be. Kiemelten fontos szerepet kap a közösségi nevelés, hiszen a gyermekek hosszú éveken keresztül egyazon közösséghez tartoznak. Kirándulások, néprajzi gyűjtő utak és előadások, színházlátogatások, táncházak, táborok és bálok teszik teljessé intézményünk életét. Rendszeres résztvevői vagyunk települési rendezvényeknek, mint falunapok, anyák napja, idősek napja, iskolai ünnepségek.

Mit kínálunk a néptánc-oktatás keretében? A helyi értékek megőrzését, hagyományőrzést és ápolást, hosszú évekre megfelelő szép és tartalmas elfoglaltságot, aktív közösségi életet, fizikai és szellemi állóképességet, fellépéseket, utazást bel- és külföldön. Tehetséggondozó programunk keretében a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóink tanulmányi versenyeken vesznek részt.

Kiket várunk? Mindenkit, aki szívesen részt vesz játékos programokban, szeret mozogni, fellépéseken részt venni és van kedve egy jó csapatban sok-sok gyerekkel és felnőttel együtt lenni, szeretné elődeink szokásait, néptáncát és népdalait megismerni.

Térítési díj: A szülők gyermekeik után a fenntartó alapítvány által meghatározott térítési díjat fizetnek. Több gyermekes, vagy hátrányos szociális helyzetű gyerekeket beírató szülők igényelhetnek térítési díjkedvezményt, melyről a fenntartó és az iskola igazgatója dönt. A térítési díjat negyedévenként kell befizetni.

Művészeti iskolánk előnyei, hatása a tanulókra:

  • tanulóink a néptáncon és az ahhoz kapcsolódó ismeretanyagon keresztül megismerkednek a magyar nemzet kultúrájával, hagyományaival, és nyitott, befogadó felnőtté válnak.
  • pedagógusaink a mozgás-, és művészetpedagógia eszközeivel fejlesztik gyermekét. Mindez nemcsak a tánc területén lehet előnyös számára, hanem bizonyítottan a szellemi-, és sporttevékenységben is előnyt jelent.
  • intézményünkben a közösségi lét megtartói értékeinek átörökítése történik. A szülők biztonságos, ellenőrizhető helyen tudhatják gyermeküket. A közösségi lét segítséget nyújt a külvilág részéről veszélyeztető problémák, veszélyek elkerülésére: elkallódás, drog, alkohol.
  • a művészeti iskola minden területét áthatja a tudás, a kreativitás, a versenyszellem, az egészséges életvitel, együttműködési készség. Iskolánk emberi és erkölcsi tartást ad, fontos az egyéni és közösségi nevelés, az alkotó gondolkodás, elősegíti az önuralom kialakítását, ugyanakkor a gátlások leküzdésében is eredményes, hiszen önbizalmat.

dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola, Kapuvár

Alapítványi adószámok

  • Táncegyüttes adószáma: 18538995-1-08
  • Művészeti iskola adószáma: 18982363-1-08